Pracownia Ogrodniczo – Muzyczna

Program rehabilitacji i terapii w pracowni ogrodniczo-muzycznej obejmuje zakres prac związanych z rozbudzeniem poczucia piękna, estetyki w otaczającym środowisku oraz stałego rozwoju sprawności manualnych.

Podstawowym zadaniem naszej pracowni jest wykonywanie kwiatów z różnych surowców (krepina, krepa, papier, itp.); wykonywanie kompozycji florystycznych płaskich i przestrzennych z żywych i suszonych roślin; nauka uprawy i pielęgnacji roślin przy użyciu podstawowych narzędzi ogrodniczych; wykonywanie stroików świątecznych. Na zajęciach uczestnicy poznają różne techniki suszenia i przechowywania roślin, uczą się je rozpoznawać i nazywać, malują motywy florystyczne.

Wszystkie prace cieszą się dużym zainteresowaniem na różnego rodzaju wystawach i kiermaszach. Istotnym elementem zajęć w tej pracowni jest także kształtowanie u podopiecznych podstawowych postaw  zawodowych i społecznych jak: organizowanie sobie warsztatu pracy, przestrzeganie zasad BHP, planowanie pracy, dokładność wykonywanych prac, współpraca z innymi uczestnikami, dbałość o narzędzia i materiały, zdolność zapamiętywania i
wykonywania poleceń.