Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Zarząd SON „Pomocna Dłoń” w Rudniku

Prezes: mgr Danuta Korycka
Wiceprezes: Anna Paluch
Skarbnik: Grażyna Chuda
Sekretarz: Małgorzata Maciaszczyk
Członek Zarządu: Zdzisław Mielczarek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Grzegorz Michalak

Członkowie:
Cecylia Drożdżal
Józefa Ścieszko