Ramowy program zajęć w warsztacie

7.00 – 9.00 zajęcia integracyjne
9.00 – 9.30 przerwa śniadaniowa
9.30 – 12.00 zajęcia w pracowniach
12.00 – 12.30 przerwa na posiłek
12.30 – 14.00 zajęcia integracyjne
14.00 – 15.00 przygotowanie do wyjazdu, wyjazd.