Zajęcia mają na celu:

* rozwijanie zdolności manualnych,
* naukę posługiwania się prostymi narzędziami,
* nabycie umiejętności wykonywania prostych prac domowych,
* nabycie umiejętności w prostych pracach w drewnie, metalu a także innego rodzaju tworzywie.
W ramach Pracowni wykonuje się prace konserwatorskie na terenie obiektu, prace sezonowe na zewnątrz.
Wytwarza się karmniki, kwietniki, półki, pudełka.
Istotne jest też przestrzeganie bezpieczeństwa pracy i odpowiedniego/bezpiecznego wykorzystania urządzeń znajdujących się w pracowni.