prośba o wsparcie

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na:

  • zakup samochodu dziewięcioosobowego (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Bariery komunikacyjne stanowią jedną z przyczyn dezaktywizacji i izolacji osób, których dotyczy niepełnosprawność. W chwili obecnej procesem rehabilitacyjnym w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku objętych jest 30 osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich – powiatu tomaszowskiego, piotrkowskiego i łódzkiego, przy czym żadna z nich nie jest w stanie samodzielnie dojechać do placówki. Dysponujemy pojazdami dwudziestoletnimi, które ze względu na długotrwałe użytkowanie oraz duży przebieg, wymagają częstych remontów. Dzienna trasa dowozu uczestników wynosi ok. 334 km, w ciągu 5-ciu pokonywana jest odległość ok. 1670 km. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym w trakcie przewozu ich z domu do placówki oraz z WTZ w Rudniku do do domu, potrzebujemy lepszego, sprawniejszego samochodu. Możliwość posiadania nowego środka transportu w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia efektu marginalizacji osób niepełnosprawnych, jak również przysłuży się wyrównywaniu ich szans równoprawnego udziału w życiu społecznym. Dodatkowo przyczyni się także do zwiększenia możliwości rozwijania różnych form integracji społecznej, wpłynie na likwidację barier transportowych i poprawi sytuację związaną z poruszaniem się i przemieszczaniem osób niepełnosprawnych (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Dzięki Państwa pomocy otworzą się drzwi do realizacji planów i marzeń wszystkich podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku. To dzięki Waszej pomocy sprawniej, efektywniej będzie funkcjonowała nasza placówka. Wasze wsparcie będzie wartością nie do przecenienia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeb jest wiele, tym bardziej będziemy wdzięczni za zwrócenie uwagi na naszą prośbę i życzliwe jej potraktowanie.

Poniżej podajemy numer konta bankowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Rudniku, na które prosimy przesyłać wpłaty z dopiskiem ,,Darowizna lub pomoc finansowa na zakup samochodu”.

KONTO BANKOWE: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział w Będkowie:

68 8985 0004 0070 0737 6004 0007

Umiejętności

Opublikowano w dniu

24 lutego 2017