STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMOCNA DŁOŃ” W POPIELAWACH

oraz

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 11/5

zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji rozbudowy bazy rehabilitacyjnej dla Dzieci Niepełnosprawnych podopiecznych w/w WTZ w Popielawach. Prosimy o przekazanie 1,5% Państwa podatku

KRS 0000076301

Fundusze gromadzone w ramach 1,5% przeznaczone są na bezpośrednią pomoc dzieciom niepełnosprawnym wg wskazań darczyńcy – prosimy o podanie w PIT – cie za rok 2023 w/w Nr KRS, oraz w pozycji Informacje Uzupełniające

Należy wpisać: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń” w POPIELAWACH