Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Rudniku oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie
ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 11/5 zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji rozbudowy bazy rehabilitacyjnej dla Osób Niepełnosprawnych – podopiecznych WTZ w Rudniku

W formularzu PIT wpisz numer KRS 0000076301 W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Rudniku

„Winniśmy zrobić wszystko, aby rehabilitacja była dostępna wszystkim którzy jej potrzebują, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.”
Prof. Wiktor Dega

Dziękujemy!!!