Specjalistyczny samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku otrzymali nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 13.12.2017 r. komisja dokona odbioru od dostawcy samochodu, którym była firma ZIMNY Auto Sp. z o.o. w Łodzi, oddział Piotrków Trybunalski. Jest to samochód 9-cio osobowy (8+1) – marki Volkswagen – Kombi, w pełni przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózku inwalidzkim. Samochód wzbudził wielką radość uczestników warsztatów – „Spełniło się nasze marzenie” – mówiła prezes Stowarzyszenia Danuta Korycka.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku powstał w listopadzie 2008 roku. Swoją opieką obejmował wtedy 20 podopiecznych. Na terenie placówki działały wówczas 4 pracownie terapeutyczne oraz sala rehabilitacyjna. Obecnie warsztat został powiększony i ma 30 podopiecznych i 6 pracowni. Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności mogą się rozwijać i doskonalić. Nad prawidłową pracą i rehabilitacją czuwa bardzo dobrze przygotowany zespół terapeutów. To młodzi ludzie pełni pomysłów, oddania i chęci do pracy na rzecz potrzebujących. To nie mury, ale ludzie tworzą to miejsce i atmosferę jaka tam panuje.

Jednostką prowadząca WTZ w Rudniku jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Rudniku istniejące od kwietnia 2004 roku. Wszystkie działania Stowarzyszenia mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu zarządu stowarzyszenia, kierownictwa wtz oraz oraz osób szczególnie nas wspierających; pana Dariusza Misztala – Radnego Powiatu i pana Jana Andrzeja Więckowskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim możliwa była realizacja zakupu nowego samochodu, który zastąpi już wyeksploatowany stary model.

Samochód został zakupiony w ramach realizowanego Programu wyrównywania różnic między regionami III – zadania pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku”. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 140.000 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.000 zł oraz środki własne ­ 60.000 zł.

Zarówno Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” w Rudniku, pracownicy warsztatu jak i podopieczni składają serdeczne podziękowania, wszystkim tym, którzy przyczynili się do zakupu nowego auta. Ogromne podziękowania składamy Wójtom oraz Radnym Gmin: Lesławowi Kołodziejczykowi – wójtowi Gminy Będków (kwota dofinansowania to 10.000,00 zł), Arturowi Pawlakowi – wójtowi Gminy Ujazd (dofinansowanie w wysokości 7.000,00 zł), Jerzemu Rebzda – wójtowi Gminy Rokiciny (dofinansowanie – 5.000 ,00 zł)., oraz Mirosławowi Kuklińskiemu – staroście Powiatu Tomaszowskiego i Ranym Powiatu (dofinansowanie w wysokości 8.000,00 zł) Bardzo jesteśmy wdzięczni włodarzom gmin za okazane wsparcie i niezwykłą życzliwość jaką darzą naszą placówkę.

Znaczący wkład w zakup samochodu miały również firmy, instytucje, osoby prywatne, kadra wtz i rodzice naszych podopiecznych.

Aby choć w części podziękować za okazane wsparcie, korzystając z okazji pragniemy wszystkim złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Życzymy, aby każdy dzień wypełniony był radością i szczęściem, aby spełniły się wszystkie marzenia, a przyszłość była pełna optymizmu. Niech Nowy Rok przyniesie spokój i odpoczynek.

IMG_2666 IMG_2674 IMG_2700 IMG_2711