Zaproszenie do złożenia oferty

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ” zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: Zakup samochodu 9-cio osobowego  (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim, na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej, Rudnik 10, 97-319 Będków, w ramach realizacji projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku”.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D.

 Wszystkie potrzebne informacje znajda Państwo w poniższych dokumentach

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4